State Prabhari

Shri Sunil Bansal
Organizational Incharge - Odisha

9891202010

kumarsunilbjp@gmail.com
hsv411@gmail.com

Shri Sunil Bansal
Organizational Incharge - Telangana

9891202010

kumarsunilbjp@gmail.com
hsv411@gmail.com

Shri Ashish Sood
Incharge - Goa

8130892117

ashishjkp117@gmail.com

Shri Dilip Kumar Jaiswal
State Incharge - Sikkim

Dr. Mahesh Sharma
Incharge - Tripura

0120- 2466666, 0120- 2444444, 0120 -2544488, 9873444255, 9999883333

drmahesh3333@gmail.com
manohar.marar@gmail.com

Shri Satya Kumar
Incharge

9810509999

satya.kumar@bjp.org
satya.osd@gmail.com

Shri Mmhonlumo Kikon
Incharge

9856090900, 7005567518

mkikon@gmail.com

Shri Purnesh Modi
Incharge - Dadar & Nagar Haveli

Info.purneshmodi@gmail.com

Shri Nirmal Kumar Surana
Incharge

Shri Purnesh Modi
Incharge - Daman & Diu

Info.purneshmodi@gmail.com

Shri Arvind Menon
Incharge - Lakshadweep

9425077001, 9910199624

menonbjp@gmail.com

Shri Ashok Singhal
Incharge - Arunachal Pradesh

Shri Arvind Menon
Incharge - Tamil Nadu

9425077001, 9910199624

menonbjp@gmail.com

Shri Laxmikant Bajpai
Incharge - Jharkhand

9868181081, 9412202149, 9528709142

lbajpai6@gmail.com
lkb.mprs@sansad.nic.in

Shri Baijayant Jay Panda
Incharge - Uttar Pradesh

9810000044

office@bjpanda.org

Shri Prakash Javadekar
Incharge - Kerala

011-23011317, 011-23011318 (F), 011-23011316, 9868181115, 9899331117

pjavadekar@gmail.com
mefcc@gov.in

Shri M. Chuba Ao
Incharge

9436006681, 7005808181

chubaao57@gmail.com

Shri Shrikant Sharma
Incharge - Himachal Pradesh

9999476555

pt.shrikant@gmail.com

Shri Vijay Rupani
Incharge - Punjab

9824811186, 9426020100, 079-23232611 to 19, 079-23243723 (F)

vijaybhairupani@gmail.com

Shri Mahendra Singh
Incharge - Madhya Pradesh

9415009250

drmahendrasinghbjp@gmail.com

Shri Vijay Rupani
Incharge - Chandigarh

9824811186, 9426020100, 079-23232611 to 19, 079-23243723 (F)

vijaybhairupani@gmail.com

Shri Biplab Kumar Deb
Incharge - Haryana

8794954703, 9968410696

debbiplab71@gmail.com

Shri Nalin S. Kohli
Incharge

9811043492

kohli_nalin@yahoo.com

Shri V Muraleedharan
Incharge - Andhra Pradesh

011-23500000

vmdelhioffice@gmail.com
mosvmo@mea.gov.in

Shri Vijay Pal Singh Tomar
Incharge

9837313298, 9412629915

vijaypalsinghtomar@yahoo.com
shyamguptasmc@gmail.com

Dr. Radha Mohan Das Agarwal
Incharge - Karnataka

9415905646, 9538228381

radhamohandasbjp@gmail.com
rmdmla@gmail.com

Shri Avinash Rai Khanna
Incharge

9013181544, 9463600544, 01882-232300, 0172-2693555, 011-23766227

khannaavinash@rediffmail.com

Shri Dushyant Kumar Gautam
Incharge

9999461777, 011 - 23500217, 011- 23500000

dushyantkumargautamoffice@gmail.com
dushyantkumargautam1957@gmail.com

Shri Sunil Bansal
Organizational Incharge - West Bengal

9891202010

kumarsunilbjp@gmail.com
hsv411@gmail.com

Shri Arun Singh
Incharge

9899297198, 011- 23310386

arunsinghbjp@gmail.com
arun.singhbjp@sansad.nic.in

Shri Baijayant Jay Panda
Incharge

9810000044

office@bjpanda.org

Shri Baijayant Jay Panda
Incharge

9810000044

office@bjpanda.org

Shri Tarun Chugh
Incharge

9814004436

itarunchugh@gmail.com

Shri Tarun Chugh
Incharge

9814004436

itarunchugh@gmail.com

Shri Tarun Chugh
Incharge

9814004436

itarunchugh@gmail.com

Shri Vinod Tawde
Incharge - Bihar

9821053178

vinodstawde@gmail.com

Shri Om Prakash Mathur
Incharge - Chhattisgarh

9013181305, 9565012111

om.mathur@sansad.nic.in
ratishchaturvedi@gmail.com

Shri Sambit Patra
Coordinator North East - Manipur

9999611442

sambitswaraj@gmail.com

Shri Sambit Patra
Coordinator North East - Sikkim

9999611442

sambitswaraj@gmail.com

Shri Sanjay Tandon
Co-Incharge

9815535555, 0172-2623900, 0172-2623881, 0172-2724717, 0712-2728550 (F)

sanjay@tandonindia.com
contact@bjpchandigarh.org

Shri Sudhakar Reddy
Co-Incharge

Shri Dushyant Patel
Co-Incharge - Dadar & Nagar Haveli

9898045399

dushyant1965@yahoo.com

Shri Sanjay Tandon
Co-Incharge

9815535555, 0172-2623900, 0172-2623881, 0172-2724717, 0712-2728550 (F)

sanjay@tandonindia.com
contact@bjpchandigarh.org

Shri Sudhakar Reddy
Co-Incharge - Karnataka

Shri Dushyant Patel
Co-Incharge - Daman & Diu

9898045399

dushyant1965@yahoo.com

Sushree Lata Usendi
Co-Incharge - Odisha

9425590980

lata.usendi0105@gmail.com

Shri Satish Upadhyay
Co-Incharge - Madhya Pradesh

Shri Surendra Singh Nagar
Co-Incharge - Haryana

9910400903, 9013181303

surendranagar.mp@sansad.nic.in
surendranagarmp@gmail.com

Shri Deepak Prakash
Co-Incharge - Bihar

9431103433, 8448546705

dprakash.bjp@sansad.nic.in
dprakash.bjp@gmail.com

Shri Pawan Sharma
Co-Incharge

9810002399

pawansharmabjp@gmail.com

Shri Mangal Pandey
Incharge - West Bengal

9470034488

mpbjp72@gmail.com

Shri Omprakash Dhurve
Co-Incharge

9425012722

omprakashdhurwey103dind@gmail.com

Dr. Narendra Singh
Co-Incharge - Punjab

9419144079

narinderraina66@gmail.com

Smt. Alka Gurjar
Co-Incharge

9414077990

alka1p_singh@yahoo.com

Shri Nitin Navin
Co-Incharge - Chhattisgarh

Smt Vijaya Rahatkar
Co-Incharge - Rajasthan

9765000133, 0240-2320000

vijayarahatkar@gmail.com

Shri Ashish Sood
Co-Incharge

8130892117

ashishjkp117@gmail.com

Shri Amit Malviya
Co-Incharge

011-23500000

amit.malviya@bjp.org

Shri Arvind Menon
Co-Incharge - Telangana

9425077001, 9910199624

menonbjp@gmail.com

Shri Sambit Patra
Coordinator North East - Arunachal Pradesh

9999611442

sambitswaraj@gmail.com

Shri Sambit Patra
Coordinator North East - Meghalaya

9999611442

sambitswaraj@gmail.com

Shri Sambit Patra
Coordinator North East - Mizoram

9999611442

sambitswaraj@gmail.com

Shri Sambit Patra
Coordinator North East - Nagaland

9999611442

sambitswaraj@gmail.com

Shri Sambit Patra
Coordinator North East - Tripura

9999611442

sambitswaraj@gmail.com

Shri Rituraj Sinha
Co-Coordinator North East - Manipur

9810005368, 9910005368, 7011856852

riturajsinhabjp@gmail.com

Shri Rituraj Sinha
Co-Coordinator North East - Meghalaya

9810005368, 9910005368, 7011856852

riturajsinhabjp@gmail.com

Shri Rituraj Sinha
Co-Coordinator North East - Mizoram

9810005368, 9910005368, 7011856852

riturajsinhabjp@gmail.com

Shri Jaibhan Singh Pawaiya
Co-Incharge

9425109292, 0751-4042222

singhpawaiya@yahoo.com

Shri Rituraj Sinha
Co-Coordinator North East - Arunachal Pradesh

9810005368, 9910005368, 7011856852

riturajsinhabjp@gmail.com

Shri Rituraj Sinha
Co-Coordinator North East - Nagaland

9810005368, 9910005368, 7011856852

riturajsinhabjp@gmail.com

Shri Rituraj Sinha
Co-Coordinator North East - Tripura

9810005368, 9910005368, 7011856852

riturajsinhabjp@gmail.com

Shri Rituraj Sinha
Co-Coordinator North East - Sikkim

9810005368, 9910005368, 7011856852

riturajsinhabjp@gmail.com

Smt. Asha Lakra
Co-Incharge - West Bengal

6204151243, 9430752971, 9546225563

ashalakra79@gmail.com