State General Secretary (ORG.)

Shri Bhikhubhai Dalsaniya
State General Secretary (Org.) - Bihar

06122504244, 06122504529, 06122504852, 9825219120,

bhikhubhaid@gmail.com

Shri Chandrashekhar
State General Secretary (Org.) , Telangana

9554444111 , 7839244244

chshekhar712@gmail.com

Shri Vivek Dadhakar
State General Secretary (Org.) , Andaman and Nicobar

9429895277 , 0260-6536166

vivekdadhakar@yahoo.co.in

Shri G.R. Ravindra Raju
State General Secretary (Org.) , Tripura

9440901363, 0863-2981999, 0863-2982999, 0863-2984999(F)

ravindraraju.gadhi@gmail.com

Shri G.R. Ravindra Raju
State General Secretary (Org.) - Assam

9440901363, 0863-2981999, 0863-2982999, 0863-2984999(F)

ravindraraju.gadhi@gmail.com

Shri Phanindra Nath Sarma
State General Secretary (Org.) - Haryana

9435048276, 0361-2355522 (TF), 0361-2359986 (F)

phanisarma1997@gmail.com

Shri Manthri Srinivasulu
State General Secretary (Org.) , Punjab

8331865109, 9440089026, 040-24653933, 040-24653535, 040-24653529 (F)

manthriji@yahoo.com
manthriji@gmail.com

Shri Manthri Srinivasulu
State General Secretary (Org.) , Chandigarh

8331865109, 9440089026, 040-24653933, 040-24653535, 040-24653529 (F)

manthriji@yahoo.com
manthriji@gmail.com

Shri Rajesh G.V
State General Secretary (Org.) , Karnataka

Shri Ashok Koul
State General Secretary (Org.) , Ladakh

9419112718, 9906992718, 0191-2477629, 0191-2577235 (F)

jklbjp@gmail.com

Shri Nagendra ji
Zonal State General Sec (Org)

9473199554 , 0612-2504529

bjpnagendra@gmail.com

Shri Vivek Dadhakar
State General Secretary (Org.) , Dadar & Nagar Haveli

9429895277 , 0260-6536166

vivekdadhakar@yahoo.co.in

Shri Ajaey Kumar
State General Secretary (Org.) , Uttarakhand

8535077117

ajaeybjp@gmail.com

Shri Kesava Vinayagam
State General Secretary (Org.) - Tamil Nadu

9444907008 , 6380525761

vinayak59@gmail.com

Shri Manas Mohanty
State General Secretary (Org.) - Odisha

9437431333, 8917523633, 0674-2390866, 0674-2390876, 0674-2393955

manasmohantykatak@gmail.com

Shri Dharmpal Singh
State General Secretary (Org.) - Uttar Pradesh

9412205765, 9199855888

dharampal4bjp@gmail.com

Shri Ashok Koul
State General Secretary (Org.) - Jammu & Kashmir

9419112718, 9906992718, 0191-2477629, 0191-2577235 (F)

jklbjp@gmail.com

Shri Pavan Rana
State General Secretary (Org.) - Delhi

7580000005, 9816455055

pavanshimla@gmail.com

Shri Siddharthan
State General Secretary (Org.) - Himachal Pradesh

9213099609, 9560054357

sidharthanbjp@gmail.com

Shri Vivek Dadhakar
State General Secretary (Org.) , Daman & Diu

9429895277 , 0260-6536166

vivekdadhakar@yahoo.co.in

Shri N. Madhukar
State General Secretary (Org.) - Andhra Pradesh

9492578157, 7013508104, 0863-2981999, 0863-2984999, 0863-2984999(F)

madhukar.rss@gmail.com

Shri Karamveer
State Joint General Secretary (Org.) , Jharkhand

9412784887

Shri Hitanand Sharma
State General Secretary (Org.) - Madhya Pradesh

9826219191

hitanandsharma@gmail.com

Shri Ananta Narayan Mishra
State General Secretary (Org.) , Arunachal Pradesh

8753012433 , 7002824437

anantanarayanmishra@gmail.com

Shri Amitava Chakravorty
State General Secretary (Org.) - West Bengal

9800717886

bjpamitava@gmail.com
amit2abvp@gmail.com

Shri Subhash
State Joint General Secretary (Org.) - Kerala , Kerala

9495721000

kannothsubhash2012@gmail.com

Shri Pawan Sai
State General Secretary (Org.) - Chhattisgarh

9165711058, 7987228971, 0771-2237800, 0771-2236614, 0771-5030848, 0771-2234818 (F)

1974pawansai@gmail.com

Shri Nagendra ji
Zonal State General Sec (Org)

9473199554 , 0612-2504529

bjpnagendra@gmail.com

Shri Satish Dhond
State Joint General Secretary (Org.) , West Bengal

Shri Ajay Jamwal
Zonal State General Sec (Org) , Chhattisgarh

9435535570 , 9501412255

ajayjamwalbjpne@gmail.com

Shri Ajay Jamwal
Zonal State General Sec (Org) , Madhya Pradesh

9435535570 , 9501412255

ajayjamwalbjpne@gmail.com

Shri Abhay kumar Giri
State General Secretary (Org.) , Nagaland

Shri Abhay kumar Giri
State General Secretary (Org.) - Manipur

Shri Ratnakar
State General Secretary (Org.) - Gujarat