Madhya Pradesh Assembly Election 2023

Madhya Pradesh Assembly Election 2023


Candidate Profile


Shri Anil Kaluheda

Shri Anil Kaluheda

Assembly Constituency : Ujjain Uttar

Phase : Phase 1

Polling Date: 17 Nov 2023

Smt. Sarla Vijendra Rawat

Smt. Sarla Vijendra Rawat

Assembly Constituency : Sabalgarh

Phase : Phase 1

Polling Date: 17 Nov 2023

Shri Adal Singh Kansana

Shri Adal Singh Kansana

Assembly Constituency : Sumawali

Phase : Phase 1

Polling Date: 17 Nov 2023

Shri Lal Singh Arya

Shri Lal Singh Arya

Assembly Constituency : Gohad

Phase : Phase 1

Polling Date: 17 Nov 2023