राष्ट्रीय अध्यक्ष - युवा मोर्चा


श्री तेजस्वी सूर्य
श्री तेजस्वी सूर्य
श्री तेजस्वी सूर्य
श्रीमती। पूनम महाजन
श्री तेजस्वी सूर्या