घोषणापत्र - अंग्रेज़ी

घोषणापत्र - हिंदी

घोषणापत्र मूल-बिंदु (अंग्रेजी)

घोषणापत्र मूल-बिंदु (हिंदी)

घोषणापत्र-2014(अंग्रेजी)

घोषणापत्र के मुख्य अंश(हिंदी)

घोषणापत्र के मुख्य अंश(उर्दू)

घोषणापत्र के मुख्य अंश(तेलुगू)

घोषणापत्र के मुख्य अंश(बंगाली)

घोषणापत्र के मुख्य अंश(गुजराती)

घोषणापत्र के मुख्य अंश(मलयालम)

घोषणापत्र के मुख्य अंश(मराठी)