Committees

Clear Filters

Disciplinary Committee

Shri Avinash Rai Khanna

9013181544, 9463600544, 01882-232300, 0172-2693555, 011-23766227

khannaavinash@rediffmail.com

Shri Om Pathak

Office Construction Committee

Shri Piyush Goyal
Cabinet Minister, Govt. Of India

Shri Saudan Singh

Shri Baldev Raj Sharma

Aajivan Sahayog Nidhi

Shri Ashok Dhawan

9335480125, 0542-2401417, 0542-2392647

ashokdhawan247@gmail.com

Dr. Anil Jain

Shri Shyam Jaju

Shri Anil Goel

9358106070

Sampark Abhiyan

Shri Bhupender Yadav
Cabinet Minister, Govt of India

Sushree Saroj Pandey

011-23358466, 9013180149, 9013181040, 7882276442, 9125550598

saroj.pandey2009@gmail.com
saroj.pandey2009@yahoo.com
saroj.pandey@sansad.nic.in

Shri B.L. Santhosh
National General Secretary (Org)

011 - 23500000, 9449831415

santhoshbjp@gmail.com

Shri Kailash Vijayvargiya
National General Secretary

Training

Shri P. Muralidhar Rao

9868500747, 011-23013546

p.muralidharrao@rediffmail.com

Shri V. Satish
Co-Ordinator

9868537755, 011-23500000

shrivsatish@gmail.com

Dr. Mahesh Chandra Sharma
National Executive

Dr. R. Balashankar

9811971071, 011-26492094

Shri Suresh Pujari

9437060000, 9013997286, 9861060000, 0663-2548811

sureshkpujari@gmail.com
spujari_06@rediffmail.com
spujari_06@yahoo.com

Shri Sunil Pandey

9582114411

Office Modernisation

Shri Arun Singh
National General Secretary

Smt. Poonam Mahajan

9867508333, 9322877777, 011-23094629, 022-26667379 (F), 022-24961111(F)

contact@poonammahajan.in
pmahajanr@gmail.com

Shri Mahendra Pandey
Office Secretary

9910544966, 011-23500000

pandey.bjp@gmail.com

Er. Arun Kumar Jain

Shri S. Mohan Rajulu

9443363443, 044-24327373, 044-42049954, 044-24321771(F)

smohanrajulu@gmail.com
smr@bjptn.com

Sardar R.P. Singh

9811200919

rpskhalsa@gmail.com

Swachchhata Abhiyan

Shri Prabhat Jha

9868181225, 9818184123, 011-23782840, 011-23062847, 011-23062849

prabhatjhabjp@gmail.com

Shri Parshottam Rupala

011-23793327, 011-23793347

prupala@gmail.com
mosrupala@gmail.com

Shri Makhan Singh

9425052002

Beti Bachao Beti Padhao

Dr. Rajendra Ashok Phadke

9422292345, 9823044445, 02583-233401, 0257-2226003(F)

drrajendraphadke@gmail.com

Shri H. Raja

9443365650, 9443137600, 04565-227636

girish_surya@yahoo.com
hrajabjp53@gmail.com

Smt. Renu Devi

9431212004, 8002870708, 9868942810, 06254-244789

renudevimla@gmail.com

Shri Tarun Chugh
National General Secretary

Namami Gange

Shri Rajnish Kumar

9931596111, 9431211545

ca.rajnishsingh@gmail.com

Shri Shiv Prakash