bharatiya janata party (BJP) logo

State Prabhari

Accessibility

State Prabhari

S.No State Name of Prabhari Contact No.
1. Andhra Pradesh Shri Rajiv Pratap Rudy  
2. Arunachal Pradesh Shri Ramen Deka  
3. Assam Shri Mahendra Singh  
4. Bihar Shri Bhupendra Yadav  
5. Chhattisgarh Prof. Ram Shankar Katheria  
6. Dadra Nagar Haveli Smt. Poonam Mahajan  
7. Daman & Diu Smt. Poonam Mahajan  
8. Delhi Shri Prabhat Jha  
9. Goa Shri Purushottam Rupala  
10. Gujarat Dr. Dinesh Sharma  
11. Haryana Dr. Anil Jain  
12. Himachal Pradesh Shri Shrikant Sharma  
13. Jammu & Kashmir Shri Avinash Rai Khanna  
14. Jharkhand Shri Trivendra Singh Rawat  
 15. Karnataka Shri P. Muralidhar Rao  
 16. Kerala Shri H. Raja  
 17. Lakshydweep Shri H. Raja  
 18. Madhya Pradesh Dr. Vinay Sahasrabuddhe  
 19. Maharashtra Shri Jagat Prakash Nadda  
 20. Odisha Shri Arun Singh  
 21. Punjab Prof. Ram Shankar Katheria  
 22. Rajasthan Shri Jagat Prakash Nadda  
 23. Telangana Shri P.K. Krishnadas  
24. Tamilnadu Shri Rajiv Pratap Rudy  
25. Tripura Shri Sunil Deodhar  
26. Uttar Pradesh Shri Om Prakash Mathur  
27. Uttarakhand Shri Shyam Jaju  
28. West Bengal Shri Siddarth Nath Singh