bharatiya janata party (BJP) logo

Articles

Accessibility
List of BJP Lok Sabha Members With Address & Phone Numbers  List of BJP Rajya Sabha Members With Address & Phone Numbers 

 BJP PARLIAMENTARY PARTY EXECUTIVE COMMITTEE

Chairman Shri L. K. Advani 23794124, 23794125
Leader (Lok Sabha) Smt. Sushma Swaraj 23794344, 23794044
Leader (Rajya Sabha) Shri Arun Jaitley 9818966666, 29244587
Dy Leader (Lok Sabha) Shri Gopinath Munde 9870514444, 9013180164
Dy Leader (Rajya Sabha) Shri Ravi Shankar Prasad 9868181730, 23793228
Chief Whip 1 Shri Ramesh Bais (LS) 9868180572, 23782730
  2 Shri Prakash Javdekar 9899331117, 23352124
Secretary 1 Shri Sripad Naik (LS) 9868180630, 24635396
  2 Shri Rajiv Pratap Rudy 9811119257, 23070300
Treasurer Shri G. M. Siddeswara 9868180264, 23795999
Office Secretary Dr. Ramkripal Sinha 9899331114, 23034884
Addl. Office Secretary Shri V. Shanmuganathan 9811432960, 23034819
Executive Committee Members    
  (Lok Sabha)  
  1 Shri Rajnath Singh 9899236464, 23354184
  2 Dr. Murli Manohar Joshi 9868181142, 23718444
  3 Shri Jaswant Singh 23792301
  4 Shri Yashwant Sinha 9868181937, 23794197
  5 Shri Anant Kumar 9811802908, 23794754
  6 Syed Shahnawaz Hussain 9818189786, 23351077
  7 Smt. Sumitra Mahajan 9868180524, 23358379
  8 Shri Harin Pathak 9868180601, 23792058
  (Rajya Sabha)  
  1 Shri M. Venkaiah Naidu 9868181988, 23019387
  2 Shri Balasaheb Apte 9868164888, 23311966
  2 Shri Balbir Punj 9811129994, 23782190
  3 Shri Shanta Kumar 9418030630, 23745003