bharatiya janata party (BJP) logo

National treasurer of BJP